Jeugdwerk

Ons jeugdwerk richt zich op kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Jongeren van 15 t/m 23 jaar krijgen om de 2 jaar bezoek van het jeugdpastoraat. Het jeugdwerk word aangestuurd door de jeugdraad. Deze bestaat uit de jeugdouderling en jeugddiaken daarnaast is er een afgevaardigde van de crèche, clubs, zondagsschool, catechese en jeugdpastoraat. Onderstaand stellen de verschillende activiteiten zich voor.

Kring

Naast de toerusting die we met de kerkdiensten op zondag krijgen komen we ook doordeweeks bij elkaar met verschillende kringen. De kringen zijn verschillend van karakter en inhoud. Er zijn kringen voor specifieke doelgroepen of onderwerpen.

Mocht je twijfelen welke kring voor jou het meeste aansluit kan je hieronder lezen wat de verschillende kringen inhouden. De wijkouderling kan ook helpen bij het maken van een keuze voor een kring.

Zending- en Evangelisatie

De Zending- en Evangelisatiecommissie (ZEC) houdt zich bezig met de vraag hoe niet-gelovigen, dichtbij en ver weg, met (het Woord van) God in aanraking kunnen worden gebracht. Een aantal van de activiteiten van de commissie zijn gerelateerd aan zending (ver weg) en andere activiteiten zijn gericht op evangelisatie dichtbij.

Wij voelen ons verbonden met twee grote zendingsorganisaties in Nederland, de IZB en de GZB. Deze organisaties richten zich op missionair werk in binnen en buitenland. Een aantal keer per jaar zijn er collectes voor (projecten van) deze organisaties. Verder voelen we ons verbonden met de Thuisfrontcommissie TFC Living Hope.