TFC Hart voor Frankrijk

Geert en Florien Lustig

Geert, Florien en Marleen Lustig

“Het is altijd ons verlangen geweest om de wereldwijde kerk te dienen. We weten ons nu door God geroepen. Frankrijk is al lange tijd op ons hart gebonden. We verlangen ernaar om samen met de christenen daar de kracht van het Evangelie te ontdekken in woord en daad en te zien dat de Heilige Geest grenzen doorbreekt.”

Op 12 januari 2020 werden ds. Geert Lustig, zijn vrouw Florien en dochter Marleen uitgezonden naar Zuid-Frankrijk. Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa. De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk (45 gemeenten, ruim 4000 leden) in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten. Ds. Geert Lustig zal als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de UNEPREF werkzaam zijn. Naast de zorg voor Marleen hoopt Florien samen met Marleen ondersteunend en diaconaal van betekenis te kunnen zijn.

Blijf op de hoogte

Volg ook de familie Lustig via Instagram, Facebook of via de website van de GZB

Wilt u meer informatie lezen over de thuisfrontcommissie? Ga dan naar tfc.hartvoorfrankrijk.nl of stuur een mail naar tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com

Steun ons

Naast steun door middel van gebed, is er financiële steun nodig om het project van Geert en Florien in het Zuiden van Frankrijk vorm te geven.

Giften zijn aftrekbaar bij de belasting, vanwege de ANBI-status. Het rekeningnummer waar u donaties naar toe kunt doen, kunt u hieronder vinden: NL63 RABO 0373 7431 22 t.n.v. TFC Hart voor Frankrijk

Wilt u donateur worden van het project of een periodieke schenking doen? Stuur dan even een mail naar tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com 

Volkskerstzang

Sinds 2009 is de ZEC verantwoordelijk voor de Volkskerstzang op, 24 december, kerstavond. Diverse gemeenteleden worden bij de organisatie betrokken. Doel van deze Volkskerstzang is inwoners van Zeist in contact te brengen met het Evangelie via de boodschap van de geboorte van Jezus Christus. Traditioneel begint de avond om 20.00 uur en na afloop wordt er koffie, thee of chocolademelk geschonken. Meer informatie over de Volkskerstzang van dit jaar volgt eind november op de website.

GZB-dagboek

De ZEC is verantwoordelijk voor de verspreiding van het GZB-dagboek 'Een handvol koren'. De laatste jaren is een lichte stijging te zien van het aantal bestellingen. Het dagboek is elk najaar te bestellen via de ZEC. Gegevens vindt u daarvoor in het najaar in de wijkbrief. In 2018 is de opbrengst bestemd voor verbetering van gezondheid en leefomstandigheden van de armen in Egypte.

Straatevangelisatie

Binnen Hervormd Zeist is de straatevangelisatiecommissie actief, een samenwerkingsverband van wijkgemeente Bethel en wijkgemeente Pniël. Daarbij is er een goede samenwerking en ondersteuning van de zanggroep De Lichtdragers van de Evangeliegemeente. Het doel is om onze naaste in aanraking te brengen met Gods Woord. Eén keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden en januari, vindt er op zaterdag door hen straatevangelisatie plaats op Belcour. Zij komen om 13.30 uur bij elkaar in de Nieuwe Kerk voor voorbereiding en gebed, zodat zij de zegen van hun werk in handen leggen van God. De straatevangelisatie is van 14.00 uur tot 16.00 uur op Belcour.

TFC Living Hope

TFC Familiefoto

Peter & Vanessa, Noah en Selah

“Wij geloven in het principe dat de zendingsroeping een familieroeping is, en niet alleen het ‘werk’ van de vader. Er zijn activiteiten die we individueel doen, maar wij houden altijd vast aan het feit dat we samen in deze dienst staan.” 

Peter maakt deel uit van het leidinggevend team van de campus. In zijn portfolio zit: vluchtelingenwerk, samenwerking met lokale kerken in het kader van de REL (Reseau Evangélique Lausannois), administratie van gebouwen en huurappartementen voor stafleden en studenten, aansturing van projecten in Togo. 
Peter geeft tijdens het wintertrimester (januari – maart) meestal de cursus voor ontwikkelingshulp en coördineert de praktijkstages hiervoor. Hij is 2-3 keer per jaar twee weken in Togo voor evaluatie en training en onderwijst 4-6 weken per jaar op de campus en op andere plaatsen in de wereld. De verantwoordelijkheid voor lokale inzet (vluchtelingenwerk, administratie, samenwerking met lokale kerk) gaat het hele jaar door.

Vanessa leidt het werk onder prostituees in Lausanne en de Bijbelstudie met deze vrouwen. Ze vertaalt regelmatig lessen in het Frans en maakt deel uit van het lokale schoolbestuur van de gemeente Epalinges. Vanessa is betrokken bij pastorale zorg van jongeren op de campus en zorgt voor de gasten. Zij is ook moeder van twee jonge kinderen en manager van de huishouding. 

In Togo zijn projecten om o.a. de voedselvoorziening, hygiëne en toiletvoorzieningen te verbeteren. Peter is hier intensief bij betrokken. 
Peter en Vanessa zijn door familiebanden verbonden met Nederland en zijn jaarlijks in Zeist. Deze perioden worden aangekondigd door de thuisfrontcommissie. Als u meer wilt weten dan kunt u zich aanmelden voor de besloten groep op Facebook en/of contact opnemen met Florien Lustig, voorzitter van de thuisfrontcommissie.

Via onderstaande links kunt u meer informatie lezen over de thuisfrontcommissie en hoe u dit project financieel kunt ondersteunen. 

We stellen het erg op prijs wanneer u met ons mee denkt.    
Persoonlijke initiatieven zijn van harte welkom. 
Via ons e-mailadres tfclivinghope@gmail.com en de dozen van TFC Living Hope bij de ingangen van de kerk kunt u uw ideeën kwijt. 
We vertrouwen op uw betrokkenheid  en bevelen het gezin van Peter en Vanessa van harte in uw voorbede aan.

ADRES:

Familie P. Randewijk
Chemin de la Jaquiere 48
1066 Epalinges
Zwitserland
E. peter.randewijk@gmail.com

GIFTEN:

  • NL49 INGB 0004.1306.59 t.n.v. HERV WIJKGEMEENTE PNIEL ZEIST onder vermelding van TFC Living Hope (ANBI-status)
  • NL67 INGB 0007.5173.81 t.n.v. TFC LIVING HOPE (geen ANBI-status)
  • Gift in envelop (collectebonnen mag ook) in één van de collectezakken met vermelding TFC Living Hope