Contactpersonen

Wanneer u overweegt zich te laten overschrijven naar onze gemeente waarderen we het wanneer we u hierover spreken. Op die manier kunnen we u direct wegwijs maken. Ook in dat geval kunt u zich wenden tot onze predikant of scriba. Verhuizingen kunt u aan het kerkelijk bureau doorgeven. Voor vragen m.b.t. diaconaat kunt u zich wenden naar het diaconaal bureau.

Predikant

Ds. G.M. van Meijeren
Kroostweg 32
3704 ED  Zeist
T. 030-2451865

Scriba

W. Nouwen
Tulpstraat 17
3702 VA  Zeist
T. 030-6915132

Kerkelijk bureau

G.J. Randewijk
Maurikstraat 55
3701 HC  Zeist
T. 030-6920300
hkb@pkn-zeist.nl

Diaconaal bureau

Maurikstraat 55
3701 HC  Zeist
T. 030-6924782
diaconie@pkn-zeist.nl

Wanneer u mee doet met Wie is Wie in Pniël kunt u online de persoonsinformatie van onze kerkenraadsleden inzien. Onze scriba kan u ook altijd in contact brengen met de juiste persoon binnen de kerkenraad.

Overzicht van de volledige kerkenraad

Onze gebouwen

Wij hebben de beschikking over drie gebouwen. Naast de Oude Kerk zijn dat het 'Oude Centrum' en het 'Soephuis'. Op onderstaande plattegrond kunt u zien hoe deze gebouwen t.o.v. elkaar zijn gelegen.

Klik op het gebouw om meer informatie te krijgen over het gebruik en de bereikbaarheid van dit gebouw.

Plattegrond Openbare
parkeerplaats
Besloten
parkeerplaats
De Oude Kerk Het Oude Centrum Het Soephuis

1e Dorpsstraat 1, 3701 HA Zeist
1e Dorpsstraat 1, 3701 HA Zeist
Maurikstraat 53, 3701 HC Zeist

Bankrekeningen

Van Tenaamstelling IBAN/Bankrekening
Wijkkas CvK Protestantse Gemeente Zeist NL68 RABO 0373 7442 93
Diaconie Diaconie Protestantse Gemeente Zeist NL96 INGB 0663 9114 94
Kerkelijk bureau CvK Hervormde Gemeente Zeist NL37 INGB 0000 1272 00
Actie Kerkbalans CvK Protestantse Gemeente Zeist NL05 RABO 0373 7334 96

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u in bepaalde situaties niet weet tot wie, in de kerkelijke organisatie, u zich moet wenden. Onderstaand overzicht kan dan een hulpmiddel zijn om zo snel mogelijk bij de juiste persoon aan te kloppen.

Contact opnemen met de wijkouderling en/of predikant.

Onder trouwdiensten verstaat de wijkkerkenraad diensten waarin een zegen gevraagd wordt over het huwelijk van een man en een vrouw, nadat dit op het gemeentehuis burgerlijk is gesloten.

Aan de bruidsparen die staan ingeschreven in het Zeister hervormde kerkelijk register en een financiële bijdrage leveren via de Kerkbalans, wordt € 255,- doorberekend. Echter voor leden van onze wijkgemeente neemt de wijkkas deze kosten voor zijn rekening. Als er geen bijdrage via Kerkbalans wordt geleverd bedragen de kosten € 565,- (inclusief koster). In de maanden oktober tot en met maart wordt EUR 60,00 stookkosten in rekening gebracht.

Contact opnemen met kerkelijk bureau.
In de regel neemt de begrafenisondernemer contact op met de predikant of kerkelijk werker.
Contact opnemen met de wijkouderling en/of predikant inlichten.

Er zijn verschillende manieren om collectebonnen te bestellen. Hieronder staat beschreven hoe dat gedaan kan worden. Om direct aan de collecte van a.s. zondag te geven kunt u gaan naar www.pnielzeist.nl/collecte

Voor collectebonnnen kunt:

  • Contact opnemen met het kerkelijk bureau; of
  • Bestellen via het online bestelformulier: https://site.skgcollect.nl/155/pagina/1357/collectebonnen.html; of
  • Formulier uit 'Opgang' invullen; of
  • Het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL37 INGB 0000 1272 00 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente o.v.v. Collectebonnen á € 0,50 / € 1,- / € 1,50 / € 2,- (20 stuks per vel).

Bij navraag of de kerk ter beschikking gesteld kan worden, kunt u contact opnemen met de koster of het kerkelijk bureau.

Let op: De kerk wordt op zondag NIET ter beschikking gesteld voor activiteiten buiten de plaatselijke wijkgemeente.

Contact opnemen met de koster of de kerkrentmeesters.