Contactpersonen

Wanneer u overweegt zich te laten overschrijven naar onze gemeente waarderen we het wanneer we u hierover spreken. Op die manier kunnen we u direct wegwijs maken. Ook in dat geval kunt u zich wenden tot onze predikant of scriba. Verhuizingen kunt u aan het kerkelijk bureau doorgeven. Voor vragen m.b.t. diaconaat kunt u zich wenden naar het diaconaal bureau.

Predikant

Ds. G.M. van Meijeren
Kroostweg 32
3704 ED  Zeist
T. 030-2451865
predikant@pnielzeist.nl

Scriba

N. Burgerhart
Nijenheim 2201
3704 AL  Zeist
T. 06-53148175
scriba@pnielzeist.nl

Kerkelijk bureau

G.J. Randewijk
De Clomp 33-02
3704 KB ZEIST
T. 030-6920300
hkb@pkn-zeist.nl

Diaconaal bureau

De Clomp 33-02
3704 KB ZEIST
T. 030-6924782
diaconie@pkn-zeist.nl

Wanneer u mee doet met Wie is Wie in Pniël kunt u online de persoonsinformatie van onze kerkenraadsleden inzien. Onze scriba kan u ook altijd in contact brengen met de juiste persoon binnen de kerkenraad.

Overzicht van de volledige kerkenraad

Onze gebouwen

Wij hebben de beschikking over drie gebouwen. Naast de Oude Kerk zijn dat het 'Oude Centrum' en het 'Soephuis'. Op onderstaande plattegrond kunt u zien hoe deze gebouwen t.o.v. elkaar zijn gelegen.

Klik op het gebouw om meer informatie te krijgen over het gebruik en de bereikbaarheid van dit gebouw.

Plattegrond Openbare
parkeerplaats
Besloten
parkeerplaats
De Oude Kerk Het Oude Centrum Het Soephuis

1e Dorpsstraat 1, 3701 HA Zeist
1e Dorpsstraat 1, 3701 HA Zeist
Maurikstraat 53, 3701 HC Zeist
Maurikstraat 55, 3701 HC Zeist

Bankrekeningen

Van Tenaamstelling IBAN/Bankrekening
Wijkkas CvK Protestantse Gemeente Zeist NL68 RABO 0373 7442 93
Diaconie Diaconie Protestantse Gemeente Zeist NL96 INGB 0663 9114 94
Giften kerk CvK Protestantse Gemeente Zeist

NL90 RABO 0373 7335 18

Actie Kerkbalans CvK Protestantse Gemeente Zeist NL05 RABO 0373 7334 96
Collectebonnen CvK Protestantse Gemeente Zeist NL46 RABO 0373 7335 34
Opgang CvK Protestantse Gemeente Zeist inz Kerkblad NL68 RABO 0373 7335 26
TFC Hart voor Frankrijk CvK Prot. Gem Zeist inz. TFC Hart voor Frankrijk Pniel NL63 RABO 0373 7431 22
Ora et Labora Zeist CvK Protestantse Gemeente inz Ora et Labora Zeist NL38 RABO 0373 7433 78
Pniël Zeist App Protestantse gemeente te Zeist by Buckaroo NL56 DEUT 0265186420

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u in bepaalde situaties niet weet tot wie, in de kerkelijke organisatie, u zich moet wenden. Onderstaand overzicht kan dan een hulpmiddel zijn om zo snel mogelijk bij de juiste persoon aan te kloppen.

Contact opnemen met de wijkouderling en/of predikant.

Onder trouwdiensten verstaat de wijkkerkenraad diensten waarin een zegen gevraagd wordt over het huwelijk van een man en een vrouw, nadat dit op het gemeentehuis burgerlijk is gesloten.

Aan de bruidsparen die staan ingeschreven in het Zeister hervormde kerkelijk register en een financiële bijdrage leveren via de Kerkbalans, wordt € 255,- doorberekend. Echter voor leden van onze wijkgemeente neemt de wijkkas deze kosten voor zijn rekening. Als er geen bijdrage via Kerkbalans wordt geleverd bedragen de kosten € 565,- (inclusief koster). In de maanden oktober tot en met maart wordt EUR 60,00 stookkosten in rekening gebracht.

Contact opnemen met kerkelijk bureau.
In de regel neemt de begrafenisondernemer contact op met de predikant of kerkelijk werker.
Contact opnemen met de wijkouderling en/of predikant inlichten.

1. Via de app.
Als gemeentelid kunt u geld overmaken via de Pniël Zeist app.

Download Pniel App in Apple iOs Store         Download Pniël App in de Google Play Market

2. Contant in de kerkdienst

3. Collectebonnen in de kerkdienst

Er zijn verschillende manieren om collectebonnen te bestellen. Hieronder staat beschreven hoe dat gedaan kan worden. Om direct aan de collecte van a.s. zondag te geven kunt u gaan naar www.pnielzeist.nl/collecte

Voor collectebonnnen kunt:

  • Contact opnemen met het kerkelijk bureau; of
  • Bestellen via het online bestelformulier: https://site.skgcollect.nl/155/pagina/1357/collectebonnen.html; of
  • Formulier uit 'Opgang' invullen; of
  • Het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. Collectebonnen á € 0,50 / € 1,- / € 1,50 / € 2,- (20 stuks per vel).

4. Via de bankoverschrijving

Bij navraag of de kerk ter beschikking gesteld kan worden, kunt u contact opnemen met de koster of het kerkelijk bureau.

Let op: De kerk wordt op zondag NIET ter beschikking gesteld voor activiteiten buiten de plaatselijke wijkgemeente.

Contact opnemen met de koster of de kerkrentmeesters.