Laatst bijgewerkt op 23-10-2020 om 13:50

INVULLING CORONA REGELS WIJKGEMEENTE PNIEL

Eerst een samenvatting. Daaronder nadere uitleg

  1. We volgen het advies van regering en de PKN
  2. De cantorij blijft.
  3. Er zijn 8 nieuwe bezoekgroepen gemaakt.
  4. In en om de kerk dragen we mondkapjes, tenzij je op je plaats zit
  5. Het kringwerk blijft.
  6. Er is maar één steward

De toelichtingen.

1. We volgen het advies van de regering en de PKN

We volgen het advies van de regering en de PKN om af te bouwen tot bij voorkeur 30 personen. Dit vinden we deze fase erg belangrijk gezien de ernst van de situatie met het coronavirus en de verantwoordelijkheid die we ook als kerk hebben te dragen.

We vertrouwen erop dat de overheid en onze vertegenwoordiging richting de overheid, de PKN, zich ook in deze situatie blijven inzetten voor de vrijheid van godsdienst en het doorgang laten vinden van onze samenkomsten. Door het volgen van de adviezen van PKN, en het daarmee aanvaarden van hun gezag, hopen we dat ze een sterke positie mogen hebben in het vertegenwoordigen van ons als kerk richting de overheid.

2. De cantorij blijft.

Niet zingen betekent net als vanaf het begin van de corona tijd niet dat er helemaal niet gezongen wordt. De cantorij (de 7 zangplaatsen voorin de kerk) blijft. De cantorij zal bestaan uit de koster, twee kerkenraadsleden en vier gemeenteleden. Net als tot nu toe mag u er zelf voor kiezen om één van de cantorijplaatsen in te nemen.

3. Er zijn 8 nieuwe bezoekgroepen gemaakt.

Er zijn vanuit de meelevendenlijst 8 compleet nieuwe bezoekgroepen gemaakt. De groepen zijn zodanig ingedeeld dat in elke groep de verhouding tussen gezinnen, echtparen en alleengaanden bij allemaal ongeveer gelijk is. Ook is op de leeftijdsopbouw gelet. Voorkom teleurstellingen en kijk in bijgaande meelevendenlijst goed bij welk groep u hoort en kijk in de wijkbrief welke groep er aan de beurt is. U kunt hiervoor ook kijken in mijn account op de website.

LET OP: U kunt zich niet meer extra aanmelden of afmelden. Hooguit onderling ruilen.

Voor de fijnproevers: Als u oplet ziet u dat elke groep uit ca. 55 mensen bestaat. Dat is meer dan 30.

Toch zijn we er tamelijk zeker van dat er op deze manier gemiddeld 30 gewone kerkgangers (dat is kerkgangers zonder bijzonder taak) in de kerk zullen zitten. Wat is namelijk het geval. De dominee, de koster, de organist, de cameraman/vrouw, drie ambtsdragers , een EHBO-er en vier vrije cantorijleden leden tellen al niet mee met de 30.

Verder zijn sinds we met 100 mensen in de kerk mochten zijn statistieken bijgehouden van het aantal mensen uit de aan de beurt zijnde groepen die werkelijk gebruikt maakten van hun recht om te komen. De uitkomst daarvan geeft ons voldoende vertrouwen dat we gemiddeld rond de 30 uit zullen komen.

4. In en om de kerk dragen we mondkapjes, tenzij je op je plaats zit

Dit is een maatregel die we vorige week al hadden ingevoerd en we rekenen erop dat u zich vanaf a.s. zondag ook strikt aan houdt. Ook de ambtsbroeders zullen, totdat zij op hun plaats zitten of staan een mondkapje dragen.

5. Het kringwerk blijft.

Het jeugdwerk en kringwerk mag voortgang blijven vinden waarbij, behalve bij de jeugd tot 18 jaar, de 1,5 meter moet worden aanhouden. Ook daar altijd mondkapjes op, tenzij je op je plaats zit.

Dat kringwerk is toegestaan, betekent nog niet dat het moet. Ga daar als kringleiding samen met de deelnemers met verstand mee om.

6. Er is maar één steward

Omdat er nu zo weinig mensen zijn, is maar één stewards nodig. De koster zal een oogje in het zeil houden voorin de kerk. De steward achterin. Voor vragen kunt altijd bij één van hen terecht.

Houdt zelf ook bij binnen komen en naar buiten gaan goed in de gaten dat u 1,5 m afstand houdt

 

Tot slot blijft van kracht:

  • Bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten, thuis blijven.

  • Als één gezinslid koorts heeft, allemaal thuis blijven.

Coronavirus

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken. We hebben een plan opgesteld zodat er op een verantwoorde manier weer samen kunnen komen in de Oude Kerk.

Wijkbrief

De wijkbrief van onze gemeente is achter een login beschikbaar. Op deze manier kunt u ondanks dat u thuis moet meeluisteren de wijkbrief nog steeds gelezen worden.

Kerkdiensten

Wanneer u niet bent ingeroosterd voor de kerkdienst en via aanmelden geen extra plekken beschikbaar zijn kunt u alsnog thuis de kerkdiensten meebeleven via de livestream, kerkomroep of kerkradio.