De kerkdiensten

PreekstoelDe zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven.  Wekelijks komen wij als gemeente van Christus bijeen rondom het Woord van God. Gemeenteleden en gasten zijn elke zondag van harte welkom.

De wijkkerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor twee diensten per zondag in de Oude Kerk te Zeist. De aanvangstijden zijn 10.00 uur en 17.00 uur. Ook komt de gemeente bijeen op de christelijke feestdagen en op de bid- en dankdag voor gewas en arbeid. In de 'Opgang' en op deze website worden alle diensten aangekondigd.

In de kerkdiensten zijn doorgaans zes zangmomenten. Naast vier psalmen (berijming van 1773) en/of Enige Gezangen kunnen er twee liederen uit de bundel weerklank worden gezongen. De Bijbel wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling. In bijzondere diensten van Heilige Doop, Heilig Avondmaal, een huwelijksbevestiging e.d. lezen we het betreffende formulier in de klassieke versie, zoals die eind 2004 in een hertaling door de Generale Synode werd uitgegeven.

Het orgel wordt afwisselend bespeeld door Martin den Boer, Wim Meijering, Hans Schippers, Jochen de Gier en Wouter Harbers.

Regelmatig is er na de kerkdienst achterin de Oude Kerk gelegenheid elkaar te spreken en koffie/thee te drinken. Een goede gelegenheid om mensen te ontmoeten die we niet (goed) kennen, na te praten over de preek of elkaar bij te praten over persoonlijke omstandigheden.

De kosterij van de Oude Kerk wordt georganiseerd door een coördinator en ingevuld door vrijwilligers.

Bijzondere diensten

Bediening Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar bediend. Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt in de morgendienst een voorbereidingsdienst gehouden, waarin ook het eerste deel van het avondmaalsformulier wordt gelezen. In de middagdienst op de avondmaalszondag vindt voortzetting van en dankzegging op het Heilig Avondmaal plaats.

Mocht u in uw persoonlijk leven of als gemeenteleden onderling lopen met zaken die de viering van het Heilig Avondmaal in de weg kunnen staan en wilt u die graag een keer bespreken? Voel u dan vrij om uw wijkouderling te bellen. Mocht u niet weten wie uw wijkouderling is, bel dan de scriba. Doet u dat dan op de woensdag voor de viering zodat er nog een mogelijkheid is om een gesprek te plannen. 

In de voorbereidingsweek is op de woensdagavond om 19.30 uur een moment van bezinning in de Oude kerk. Namens de kerkenraad bent u van harte uitgenodigd.

Avondmaalsstel

Bediening Heilige Doop

Regelmatig is er gelegenheid voor de bediening van de Heilige Doop aan de kleine kinderen van de gemeente. In de 'Opgang' en onze weekbrief wordt kort daarvoor een oproep geplaatst tot doopaangifte bij de scriba van de kerkenraad. Na aanmelding door de ouders wordt een afspraak gemaakt voor een doopbezoek door de sectieouderling samen met de ouderling van dienst. Tijdens dit pastorale bezoek wordt ingegaan op de betekenis van de Heilige Doop, voornamelijk aan de hand van het klassieke doopformulier, dat in de doopdienst gelezen wordt.
Doopfont

Begrafenisdiensten

Het is gewenst om de wijkpredikant zo spoedig mogelijk na een overlijden op de hoogte te stellen en het tijdstip van de begrafenis met hem te bespreken. Wij spreken hier nadrukkelijk van 'begrafenis', omdat de kerkenraad kiest voor begraven en niet voor cremeren als manier van lijkbezorging. Dit in de navolging van Christus, Die ook werd begraven.

Kerktoren achter