De wijkgemeente

Pniël- God onder ogen komenRembrandt Jacob

 

Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.
Genesis 32:30

 

Onze gemeente draagt de naam Pniël. Pniël betekend 'het aangezicht van God'. Wij komen bij elkaar om God te ontmoeten. Na zijn worsteling in de nacht ontvangt Jakob de zegen van God. Hij heeft het ware gezicht van God gezien: de Heere is genadig en redt Jakob!

Rembrandt geeft een verrassende uitleg van deze geschiedenis. Het is de Engel die Jakob aanziet en niet zozeer Jakob die kijkt. Door het besef dat God in genade naar ons ziet, zie je God pas echt! 

 

Wij zijn landelijk gezien een wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en plaatselijk binnen de Protestantse Gemeente Zeist. In dit geheel willen wij bewust een Hervormde wijkgemeente zijn op de gereformeerde grondslag. Daarmee bedoelen wij, dat wij willen geloven en belijden op basis van de Bijbel als het Woord van God, de belijdenissen van de oud-christelijke kerk en de belijdenissen van de gereformeerde Reformatie (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Vanuit deze identiteit willen wij gemeente zijn en onze plaats innemen in de kerk en de maatschappij.


De centrale gebouwen voor ons wijkwerk zijn de Oude Kerk, 1e Dorpsstraat 1, met aangrenzend het Oude Centrum en het Soephuis.