Diaconie

Voedselbank inzameling

De voedselbank heeft de diaconieën in Zeist benaderd met een verzoek om hulp. Met de verschillende wijkgemeentes hebben we een rooster opgesteld zodat er elke maand een wijk aan de beurt is om in te zamelen. Het betekent dus voor ons vier keer in het jaar een inzameling.

Wij als diakenen van de wijkgemeente Pniël vinden het een prachtig stukje diaconaal werk waarbij iedereen op een heel praktische manier zich in kan zetten voor de medemens in nood. In plaats van geld kunt u dus nu zelf levensmiddelen, of iets anders waar vraag naar is, geven. Aangezien er iedere keer weer behoefte aan een ander product kan zijn, zal de voedselbank vooraf laten weten waarnaar de grootste vraag is. Wij zullen dat in de wijkbrief voorafgaand aan de inzameling doorgeven, zodat u gericht inkopen kunt doen. U kunt de producten op zondagmorgen vooraf aan de dienst onder de toren brengen waar dan kratten van de voedselbank staan om de artikelen in te zetten. Een van de diakenen zal daarbij aanwezig zijn om de artikelen in ontvangst te nemen. Mocht de producten niet in huis hebben kunt u ook een gift doen in het collectebusje dat we bij de inzameling hebben staan. Maandag zullen we van dat bedrag extra boodschappen inkopen. Wij houden u graag op de hoogte via de wijkbrief (en afkondiging) en bevelen deze collecten in natura van harte bij u aan.

Wijkinloophuis Centrum

Sinds oktober 2017 is er op de Achterheuvel 2 een Wijkinloophuis geopend van de stichting Kerk en Samenleving. We hebben een gezellige woonkamer ingericht voor de inwoners van Zeist Centrum. Men kan hier terecht voor een kopje thee/koffie, een eenvoudige lunch, een vers kopje soep en vooral voor een praatje en een luisterend oor. Daar is tegenwoordig veel behoefte aan, dat blijkt: we ontvangen wekelijks ongeveer 50 bezoekers. Ook beantwoorden we hulpvragen en geven we zo nodig advies en verzorgen we aansprekende activiteiten.

Om ons Wijkinloophuis goed te kunnen draaien zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Zowel voor gastvrouw/heer als voor het beantwoorden van de hulpvragen (praktische klusjes, boodschappen doen, etc.).

Voor meer informatie: www.wijkinloophuizen-zeist.nl/zeist-centrum

Onze openingstijden zijn:

  • Dinsdag: 10.00-14.00
  • Dinsdag lunch: 12.30-13.30
  • Dinsdag: ommetje door het centrum, met daarna koffie/thee in het Wijkinloophuis:14.00-15.00
  • Woensdag: 10.00-12.00 Vrouwenochtend
  • Donderdag: 12.00-16.00 Verse soep
  • Donderdag: 19.00-21.00

Vanuit Wijkgemeente Pniël zijn er al meerder vrijwilligers actief. Zij kunnen u meer vertellen over het vrijwilligerswerk in het Wijkinloophuis.

Rianne Verduin
Coördinator Wijkinloophuis Zeist Centrum
Tel: 06-23584270
Email: zeistcentrum@kerkensamenleving.nl

Autodienst

Voor oudere gemeenteleden die niet in gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen hebben we een autodienst. Dit houdt in dat deze gemeenteleden met de kerkdiensten worden opgehaald en weer worden thuisgebracht. Mocht het voor u nodig zijn om gereden te worden met de autodienst of wilt u zicht graag inzetten voor de autodienst neem dan contact op met uw wijkouderling of één van de diakenen.

Schuldhulpmaatje

Binnenkort meer informatie.