Autodienst

Voor oudere gemeenteleden die niet in gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen hebben we een autodienst. Dit houdt in dat deze gemeenteleden met de kerkdiensten worden opgehaald en weer worden thuisgebracht. Mocht het voor u nodig zijn om gereden te worden met de autodienst of wilt u zicht graag inzetten voor de autodienst neem dan contact op met uw wijkouderling of één van de diakenen.