Voedselbank inzameling

De voedselbank heeft de diaconieën in Zeist benaderd met een verzoek om hulp. Met de verschillende wijkgemeentes hebben we een rooster opgesteld zodat er elke maand een wijk aan de beurt is om in te zamelen. Het betekent dus voor ons vier keer in het jaar een inzameling.

Wij als diakenen van de wijkgemeente Pniël vinden het een prachtig stukje diaconaal werk waarbij iedereen op een heel praktische manier zich in kan zetten voor de medemens in nood. In plaats van geld kunt u dus nu zelf levensmiddelen, of iets anders waar vraag naar is, geven. Aangezien er iedere keer weer behoefte aan een ander product kan zijn, zal de voedselbank vooraf laten weten waarnaar de grootste vraag is. Wij zullen dat in de wijkbrief voorafgaand aan de inzameling doorgeven, zodat u gericht inkopen kunt doen. U kunt de producten op zondagmorgen vooraf aan de dienst onder de toren brengen waar dan kratten van de voedselbank staan om de artikelen in te zetten. Een van de diakenen zal daarbij aanwezig zijn om de artikelen in ontvangst te nemen. Mocht de producten niet in huis hebben kunt u ook een gift doen in het collectebusje dat we bij de inzameling hebben staan. Maandag zullen we van dat bedrag extra boodschappen inkopen. Wij houden u graag op de hoogte via de wijkbrief (en afkondiging) en bevelen deze collecten in natura van harte bij u aan.