Catechese

Follow me en Follow me next zijn vormen van mentor-catechese voor 12- tot en met 17-jarigen. Geloofsthema´s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. De onderlinge relatie tussen de tieners en de relatie van de mentor met de tieners speelt daarbij een belangrijke rol.

Elke les begint plenair met een introductie en inleiding. Daarna gaan de tieners uiteen in mentorgroepjes met een vaste mentor.

Follow me (12 t/m 14): Maandag 18.45 uur - 19.45 uur
Follow me next (15 t/m 17): Dinsdag 19:00 - 20.00 uur