Vakantie Bijbel Club

Elke herfstvakantie vindt de Vakantie Bijbel Club (VBC) plaats. Vanuit drie kerkelijke gemeenten in Zeist (Bethel, De Bron en Pniël) worden drie ochtenden georganiseerd om kinderen het Evangelie van Jezus Christus door te geven. De zondag na de VBC-dagen is er een kerkdienst die in het teken staat van het VBC thema.

Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met kinderen in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als knutselen, (buiten)spelletjes en samen eten, worden kinderen door christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel.

De VBC wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen. Om deze doelgroep te bereiken worden flyers op de scholen in Zeist verspreid en worden de kinderen van de drie betrokken gemeenten gemotiveerd niet-kerkelijke vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen.

De VBC is er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar en wordt gehouden in Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 3302 te Zeist.

Voor meer informatie over de data, thema van dit jaar, een foto-impressie van de VBC-dagen van vorig jaar of het aanmelden als vrijwilliger, ga naar: www.pgzeist.nl/vakantiebijbelclub/