Op zondag houden wij twee diensten in de Oude kerk. Deze beginnen gewoonlijk om 10.00 uur en 17.00 uur. Op de christelijke feestdagen en op de bid- en dankdag voor gewas en arbeid zijn er ook kerkdiensten. Hier op de website worden de kerkdiensten aangekondigd. Gemiddeld is twee dagen voor de kerkdienst de liturgie bij de dienst gepubliceerd. Op deze manier kunt u zich persoonlijk voorbereiden op de dienst.

Kerkdiensten komende maand

20 mei 09:30 Ds. H.E. Veldhuizen 2e Pinksterdag Meer informatie
26 mei 10:00 Ds. G.M. van Meijeren Meer informatie
26 mei 17:00 Prof. Dr. H. van den Belt Meer informatie
2 jun 10:00 Ds. G.M. van Meijeren Voorbereiding Heilig Avondmaal Meer informatie
2 jun 17:00 Ds. A.C. Borsje Meer informatie
9 jun 10:00 Ds. G.M. van Meijeren Heilig Avondmaal Meer informatie
9 jun 17:00 Ds. G.M. van Meijeren Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal Meer informatie
16 jun 10:00 Ds. J.M. Molenaar Meer informatie
16 jun 17:00 Ds. L. de Wit Meer informatie

Livestream

Naast het bezoeken van de kerkdiensten is het ook mogelijk online de kerkdiensten mee te beleven. Het is via YouTube ook mogelijk om de opnames die zijn gemaakt in de Oude Kerk terug te kijken. Denk dan bijvoorbeeld aan de kerkdiensten of de Volkskerstzang. Wanneer u bent ingelogd op YouTube kunt u zich abonneren op het YouTube kanaal. Ga hiervoor naar ons YouTube kanaal en klik op de rode knop 'ABONNEREN'. Het kost geen geld maar zorgt er wel voor dat YouTube u op de hoogte houdt van nieuwe uitzendingen.

LivestreamOns YouTube kanaal Volkskerstzang

Preekstoel

Lezen en zingen

In de kerkdiensten zijn doorgaans zes zangmomenten. Naast vier psalmen (berijming van 1773) en/of Enige Gezangen kunnen er twee liederen uit de bundel weerklank worden gezongen. De Bijbel wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling. In bijzondere diensten van Heilige Doop, Heilig Avondmaal, een huwelijksbevestiging e.d. lezen we het betreffende formulier in de klassieke versie, zoals die eind 2004 in een hertaling door de Generale Synode werd uitgegeven.

Voor gasten liggen er achterin de kerk Bijbels en Weerklank bundels. Gemeenteleden nemen gebruikelijk zelf een bijbel en Weerklank bundel mee. Tijdens bijzondere diensten worden er liturgieën uitgedeeld bij binnenkomst. Enkele dagen voor de diensten staat de liturgie ook op onze website.

Collecte

In de dienst hebben we gewoonlijk 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor plaatselijk kerkelijk werk. De derde collecte is een vrije collecte. Bij de afkondigingen voor de dienst en in de wijkbrief worden deze vermeld. Bij de uitgang zijn ook zendingsbussen voor GZB/IZB.

Naast contact geld kan er ook gegeven worden met collectebonnen. Er zijn verschillende manieren om collectebonnen te bestellen. Hieronder staat beschreven hoe dat gedaan kan worden. Om direct aan de collecte van a.s. zondag te geven kunt u gaan naar www.pnielzeist.nl/collecte

Collectebonnen bestellen kan op de volgende manieren:

  • Contact opnemen met het kerkelijk bureau; of
  • Bestellen via het online bestelformulier: https://site.skgcollect.nl/155/; of
  • Formulier uit 'Opgang' invullen; of
  • Het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL37 INGB 0000 1272 00 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente o.v.v. Collectebonnen á € 0,50 / € 1,- / € 1,50 / € 2,- (20 stuks per vel)

U kunt ook uw gift overmaken naar de wijkkas o.v.v. het collectedoel.

Koffie drinken

Regelmatig is er na de kerkdienst achterin de Oude Kerk gelegenheid elkaar te spreken en koffie/thee te drinken. Een goede gelegenheid om mensen te ontmoeten die we niet (goed) kennen, na te praten over de preek of elkaar bij te praten over persoonlijke omstandigheden.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten zijn alle kleine kinderen tot en met 4 jaar van harte welkom bij de crèche. De kinderen zijn welkom in het voormalige kerkelijk bureau/kosterswoning. We gebruiken hiervoor de achterdeur aan de parkeerplaatszijde.

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf drinken meenemen, voor een koekje wordt gezorgd!

Wil je ook graag meedraaien in het crècherooster? Neem dan contact op met Vrouwkalien de Gier.

Bijzondere diensten

Bediening Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar bediend. Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt in de morgendienst een voorbereidingsdienst gehouden, waarin ook het eerste deel van het avondmaalsformulier wordt gelezen. In de middagdienst op de avondmaalszondag vindt voortzetting van en dankzegging op het Heilig Avondmaal plaats.

Mocht u in uw persoonlijk leven of als gemeenteleden onderling lopen met zaken die de viering van het Heilig Avondmaal in de weg kunnen staan en wilt u die graag een keer bespreken? Voel u dan vrij om uw wijkouderling te bellen. Mocht u niet weten wie uw wijkouderling is, bel dan de scriba. Doet u dat dan op de woensdag voor de viering zodat er nog een mogelijkheid is om een gesprek te plannen. 

In de voorbereidingsweek is op de woensdagavond om 19.30 uur een moment van bezinning in de Oude kerk. Namens de kerkenraad bent u van harte uitgenodigd.

Avondmaalsstel

Bediening Heilige Doop

Regelmatig is er gelegenheid voor de bediening van de Heilige Doop aan de kleine kinderen van de gemeente. In de 'Opgang' en onze weekbrief wordt kort daarvoor een oproep geplaatst tot doopaangifte bij de scriba van de kerkenraad. Na aanmelding door de ouders wordt een afspraak gemaakt voor een doopbezoek door de sectieouderling samen met de ouderling van dienst. Tijdens dit pastorale bezoek wordt ingegaan op de betekenis van de Heilige Doop, voornamelijk aan de hand van het klassieke doopformulier, dat in de doopdienst gelezen wordt.
Doopfont

Begrafenisdiensten

Het is gewenst om de wijkpredikant zo spoedig mogelijk na een overlijden op de hoogte te stellen en het tijdstip van de begrafenis met hem te bespreken. Wij spreken hier nadrukkelijk van 'begrafenis', omdat de kerkenraad kiest voor begraven en niet voor cremeren als manier van lijkbezorging. Dit in de navolging van Christus, Die ook werd begraven.

Kerktoren achter