1 oktober 2023

Aanvang
Voorganger
Ds. L. Wüllschleger
Thema
Israëlzondag - tekst voor verkondiging: Handelingen 18 vers 7
Schriftlezing
Handelingen 18 vers 1 tot en met 11 - 1 Korinthe 2 vers 1 tot en met 5
Liturgie

WK Lied 33 vers 1, 2 en 4

Psalm 95 vers 1 en 4

Tien geboden vers 9

Psalm 87 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Psalm 98 vers 2 en 3

WK 452 vers 1, 2 en 5