Ochtenddienst 1 november 2020

Aanvang
Voorganger
Ds. P.H. van Trigt
Groep
Thema
" God kastijdt Zijn geliefde kinderen". 1. De Bron van de kastijding. 2. De vrucht van de kastijding
Schriftlezing
Hebr. 12: 1-13. De tekst: Hebr. 12: 7 en 11
Liturgie

Gezang 255:1,3 (Weerklank)
Psalm 66: 4,5
Gebed des HEEREN: 4
Gezang 435: 3,4 (Weerklank)
Psalm 145: 6
Psalm 73: 12, 14

Na de zegen zingen wij couplet 1 en 4 van het Lutherlied ter herdenking aan de Reformatie:

Gezang 233: 1 en 4 (Weerklank)

Coronavirus

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken. We hebben een plan opgesteld zodat er op een verantwoorde manier weer samen kunnen komen in de Oude Kerk.

Wijkbrief

De wijkbrief van onze gemeente is achter een login beschikbaar. Op deze manier kunt u ondanks dat u thuis moet meeluisteren de wijkbrief nog steeds gelezen worden.

Kerkdiensten

Wanneer u niet bent ingeroosterd voor de kerkdienst en via aanmelden geen extra plekken beschikbaar zijn kunt u alsnog thuis de kerkdiensten meebeleven via de livestream, kerkomroep of kerkradio.