Ochtenddienst 3 oktober 2021

Aanvang
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Schriftlezing
Johannes 8, 1-11
Liturgie

Lied 452 : 1, 2, 5

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 65 : 1

Tien woorden

Psalm 65 : 2

Gebed

Schriftlezing: Johannes 8, 1-11

Inzameling gaven

Psalm 86 :  3, 8

Prediking

Lied 490 : 1, 5, 6

Dankgebed, voorbeden

Psalm 103 : 2, 6

Zegen