Middagdienst 3 oktober 2021

Aanvang
Voorganger
Ds. J. van Dijk
Schriftlezing
Mattheüs 24:1-8, 32-36 en 44.
Liturgie

Votum en groet

Psalm 122:2,3.

Belijden van het geloof in verbondenheid met Israël

Weerklank 452:5.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 24:1-8, 32-36 en 44.

Kerntekst: Mattheüs 24:32.

Collecten

Psalm 87:1,2,3.

Aansluitend aan de verkondiging: Psalm 98:2,4.

Gebed en voorbede

Slotzang: Weerklank 36:1,3. 

Zegen