3 december 2023

Feest- of gedenkdag
1e Advent
Aanvang
Bijzonderheden
voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Schriftlezing
Genesis 1, 1-5 en Johannes 1, 1-14
Liturgie

Psalm 25 : 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 109 : 1, 3

Lezing 1e deel avondmaalsformulier

Lied 109 : 4, 6

Gebed

Schriftlezing: Genesis 1, 1-5 en Johannes 1, 1-14

Inzameling gaven

Psalm 33 : 2, 3

Prediking (kerntekst: Johannes 1, 12)

Gezang C / 3: 4, 5 (Lofzang van Zacharias)

Dankgebed, voorbeden

Psalm 89 : 7

Zegen