Middagdienst 6 februari 2022

Aanvang
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Schriftlezing
1 Johannes 4, 12-21 kerntekst 1 Joh. 4, 17-18
Liturgie

Psalm 27 : 2, 7

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 43 : 3, 4

Geloofsbelijdenis

Lied 72 : 1

Gebed

Schriftlezing: 1 Johannes 4, 12-21

Inzameling gaven

Psalm 25 : 3, 5

Prediking (kerntekst 1 Joh. 4, 17-18)

Psalm 56 : 6

Dankgebed, voorbeden

Lied 83 : 1, 4, 5

Zegen