Ochtenddienst 6 maart 2022

Aanvang
Bijzonderheden
Bediening Heilig Avondmaal
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Thema
kerntekst 1 Joh. 5, 6 ‘Hij is het die kwam door water en bloed’
Schriftlezing
1 Johannes 5, 1 t/m 6
Liturgie

1e zondag van de 40 dagen (2e lijdenszondag)

 

Orde van dienst om 10.00 uur

Psalm 81 : 1, 12

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 40 : 4

Gebed

Schriftlezing: 1 Johannes 5, 1 t/m 6

Inzameling gaven

Psalm 40 : 8

Prediking, kerntekst 1 Joh. 5, 6 ‘Hij is het die kwam door water en bloed’

Psalm 89 : 8

Lezing avondmaalsformulier

Psalm 71 : 10, 11, 17 (bij de toebereiding)

Viering avondmaal

Lied 150 (aan tafel)

Dankgebed

Lied 173 : 1, 2

Zegen