Middagdienst 6 maart 2022

Aanvang
Bijzonderheden
Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Thema
kerntekst 1 Joh. 5, 10a ‘Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf’
Schriftlezing
1 Johannes 5, 1 t/m 13
Liturgie

Orde van dienst om 17.00 uur

Psalm 9 : 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 25 : 4, 7 (bij de toebereiding)

Gebed aan de tafel

Viering avondmaal

Lied 150 (aan tafel)

Gebed

Schriftlezing: 1 Johannes 5, 1 t/m 13

Inzameling gaven

Psalm 2 : 6, 7

Prediking, kerntekst 1 Joh. 5, 10a ‘Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf’

Lied 198 : 4

Dankgebed, voorbeden

Psalm 33 : 11

Zegen