7 juli 2024

Aanvang
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Liturgie

Psalm 89 : 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 119 : 1, 2, 3

Gods gebod  

Psalm 51 : 3

Gebed

Schriftlezing: o.a. Johannes 8, 1-11 

Inzameling gaven

Lied 490 : 1, 3

Prediking (kerntekst: Exodus 20: 14)

Lied 490 : 4, 5, 6

Dankgebed, voorbeden

Psalm 103 : 5, 6

Zegen