7 juli 2024

Aanvang
Voorganger
Ds. W.J. van Schaik
Liturgie

Welkom en mededelingen

Psalm 92: 1, 2

Stil gebed, votum en groet

Weerklank 13 (Laat ons nu vrolijk zingen): 1, 2, 7

Apostolische Geloofsbelijdenis

Weerklank 442: 4

Gebed

Schriftlezingen ​​​Genesis 2: 1-7   en  Psalm 150

Inzameling van de gaven

Psalm 81: 1, 2, 3, 4 

Prediking

Psalm 150

Dankgebed

Psalm 108: 2

Zegen