Middagdienst 7 augustus 2022

Aanvang
Voorganger
Ds. J.P. Nap
Thema
De tekst is Hand. 8:30 en 37, met als thema: Begrijpt u? - Gelóóft u?
Schriftlezing
Jesaja 52:13 t/m 53:1 en 53:6-10 Handelingen 8:26-40
Liturgie

Voorzang: WK lied 141:1 en 3

En in de dienst Psalmen uit de oude berijming:

119:67 en 72

25:6

68:14 en 15

95:4

87:3 en 4

 

We lezen Jesaja 52:13 t/m 53:1 en 53:6-10. En ook Handelingen 8:26-40.

 

De tekst is Hand. 8:30 en 37, met als thema: Begrijpt u? - Gelóóft u?

 

Op de weekbrief kunnen ook de volgende vragen voor de kinderen opgenomen worden:

1. Uit welke boekrol leest de kamerheer?

2. Over Wie leest de kamerheer daar, en over Wie vertelt Filippus hem?

3. Wat wil de Heere Jezus voor jou zijn?