Aanvang
Bijzonderheden
Afscheidsdienst Ds. Lustig
Voorganger
Ds. G. Lustig
Thema
Dankbaar terugzien en hoopvol vooruitzien
Schriftlezing
Psalm 121 en Filippenzen 1 : 1-11
Liturgie

De liturgie is als bijlage opgenomen. 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken