Middagdienst 9 mei 2021

Aanvang
Voorganger
Ds. A. Visser
Thema
Thema: Op weg naar de finale. Ben je er klaar voor?
Schriftlezing
1 Korinthe 15 : 20 - 28; 50 - 52 Tekst 1 Kor 15 : 25 en 26
Liturgie

Psalm 138 : 1 

Psalm 124 : 1, 4 

Psalm 106 : 26 

Lied 212 : 1, 2, 4 en 6  Weerklank

Lied 426 : 1, 5  Weerklank

Psalm 98 : 4 

 

Facet uit preek:

Wij hebben in ons land afgelopen week de slachtoffers van de WO II herdacht en de bevrijding gevierd. Maar er is nog een laatste vijand die vernietigd moet worden: de dood. En samen mét die vijand al die machten en krachten die de dood veroorzaken: ziekte, oorlog, geweld, menselijke ideeën over zelfbeschikking over leven en dood (abortus, euthanasie).

Boodschap:

Alleen als we ‘in Jezus zijn’ zijn wij ‘safe’ (Kol. 3: 1-4). Dan zijn we ook een licht van Hem in de wereld waarin we nu leven. De belofte is dat God alles goed en nieuw maakt, recht zal doen en ‘alles in allen’ zal zijn.

Vraag:

-Denk je wel eens aan dat Jezus weer terugkomt?

Word je daar blij van of juist niet? Een waarom wel/niet?

-Hoe kun je toekomstgericht leven en tegelijk volop staan in het hier en nu?

Collecte

Ook nu nog heeft het onze voorkeur dat de collectes zo veel mogelijk digitaal worden gegeven. Via de SKG website kan met iDEAL gegeven worden.

Wijkbrief

De wijkbrief van onze gemeente is achter een login beschikbaar. Op deze manier kunt u ondanks dat u thuis moet meeluisteren de wijkbrief nog steeds gelezen worden.

Kerkdiensten

Wanneer u niet bent ingeroosterd voor de kerkdienst en via aanmelden geen extra plekken beschikbaar zijn kunt u alsnog thuis de kerkdiensten meebeleven via de livestream, kerkomroep of kerkradio.