Middagdienst 10 oktober 2021

Aanvang
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Schriftlezing
1 Joh. 2, 3-17
Liturgie

Lied 14 : 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 133 : 1, 3

Geloofsbelijdenis

Psalm 34 : 11

Gebed

Schriftlezing: 1 Joh. 2, 3-17

Inzameling gaven

Psalm 17 : 3, 7

Prediking

Psalm 26 : 1, 2, 3

Dankgebed, voorbeden

Lied 475 

Zegen