10 december 2023

Feest- of gedenkdag
2e Advent
Aanvang
Bijzonderheden
voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Schriftlezing
Exodus 33: 18-23; 34: 5-9; 40: 34-35. Johannes 1, 14
Liturgie

Lied 121 : 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 106 : 1, 3 (bij de toebereiding)

Bediening van het Heilig Avondmaal

Psalm 106 : 26

Gebed

Schriftlezing: Exodus 33: 18-23; 34: 5-9; 40: 34-35. Johannes 1, 14

Inzameling gaven

Psalm 111 : 2

Prediking

Lied 131 : 1, 4

Dankgebed, voorbeden

Psalm 73 : 12

Zegen