Middagdienst 13 juni 2021

Aanvang
Voorganger
Ds. A. Langeweg
Schriftlezing
Mattheüs 21 : 12 - 17 kerngedeelte Psalm 8 : 4 en 9
Liturgie

Psalm 33 : 1  Weerklank

Psalm 19 : 1

Psalm 136 : 5 en 6

Psalm 8 : 1 en 2

Psalm 8 : 4 en 9

Lied 456 : 1, 2, 3

Collecte

Ook nu nog heeft het onze voorkeur dat de collectes zo veel mogelijk digitaal worden gegeven. Via de SKG website kan met iDEAL gegeven worden.

Wijkbrief

De wijkbrief van onze gemeente is achter een login beschikbaar. Op deze manier kunt u ondanks dat u thuis moet meeluisteren de wijkbrief nog steeds gelezen worden.

Kerkdiensten

Wanneer u niet bent ingeroosterd voor de kerkdienst en via aanmelden geen extra plekken beschikbaar zijn kunt u alsnog thuis de kerkdiensten meebeleven via de livestream, kerkomroep of kerkradio.