Aanvang
Voorganger
Ds J.P. Ouwehand
Schriftlezing
1 Tessalonicensen 2: 17-3:13
Liturgie

Voorzang: Psalm 34 : 4 en 6

Psalm 92: 1 en 2

Gezang WK 290: 1, 4 en 5

Psalm 56: 1 en 2

Psalm 56: 4 en 6

Gezang WK 445: 1,2,3

Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken