14 juli 2024

Aanvang
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Liturgie

Psalm 123 : 1

Stil gebed

Votum en groet

Lied 514 : 1, 3 

Tien woorden

Psalm 119 : 83

Gebed

Schriftlezing: Lukas 12, 22-28  en Filippenzen 4, 4-7 

Inzameling gaven

Psalm 43 : 3, 4, 5

Prediking

Psalm 33 : 11

Dankgebed, voorbeden

Lied 432

Zegen