14 juli 2024

Aanvang
Voorganger
Ds. A. Visser
Liturgie

• Voorzang: Ps. 62: 1 en 4 (OB)

• Stilte voor persoonlijke voorbereiding

• Votum en groet

• Zingen Weerklank 288: 1,2 en 3 (wees stil voor het aangezicht van God)  

• Geloofsbelijdenis

• Zingen Psalm 65: 1 en 2 (OB)

• Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

• Schriftlezing Psalm 131 (vormt ook de tekst voor de verkondiging) 

• Zingen Ps. 131: 1 t/m 4 (OB)

• Verkondiging.  Over ‘je ziel tot rust brengen voor God’.

• Zingen Lied 273 (Weerklank 277/ LB 313): 1 en 2

1. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord

2. Gods open hart en oren

• Dankgebed en voorbede

• Zingen Avondzang:  1, 4, en 7

• Zegen