Ochtenddienst 15 mei 2022

Aanvang
Voorganger
Prof. Dr. J. Hoek
Thema
Pasen en de toekomst van ons lichaam­­
Schriftlezing
Genesis 5: 18 -24; 1 Korinthe 15:42-58
Liturgie

Pasen en de toekomst van ons lichaam­­

 

Schriftlezing: Genesis 5: 18 -24; 1 Korinthe 15:42-58

Zingen:         WK Gezang 67:1,4,5 (voorzang)

Psalm 61:5,6,7 

Psalm   19:6

WK Gezang 212:1,4,6 

Psalm 102:16

Psalm  98:3,4

 

Tekstgedeelte: I Kor. 15: 50-53

Maar dit zeg ik, broeders en zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijk­heid niet. Ziet, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden, en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

 

1.      Een ernstige vergissing

2.      Een verrassende verkondiging.