Middagdienst 15 mei 2022

Aanvang
Voorganger
Ds. G.D. Kamphuis
Thema
“En dan zie ik duisternis…”.
Schriftlezing
Psalm 88; Matth. 27: 45 – 50 Tekst: Ps. 88: 15 – 17
Liturgie

Ps. 74: 2, 15

Votum en groet

Ps. 22: 1

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ps. 42: 4, 5

Gebed om de opening vh Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Lezing: Psalm 88; Matth. 27: 45 – 50,  Heman – Wellicht zanger uit het geslacht van Levi. Hij vond zijn levensvulling in de lofprijzing van Gods Naam in de tempel; Tekst: Ps. 88: 15 – 17

Ps. 88a: 1, 2, 6, 9 (Weerklank)

Preek

Lied 145: 1, 3 (Weerklank)

Dankgebed en Voorbeden

Dienst der offeranden

Ps. 138: 4

Zegen

Thema: “En dan zie ik duisternis…”.