Middagdienst 17 oktober 2021

Aanvang
Voorganger
Ds. A.J. Zoutendijk
Schriftlezing
Matteüs 6:6
Liturgie

Afkondigingen

Voorzang: Gezang 431 vers 1,7 WK

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 27 vers 3,5

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 433 vers 1,3 WK

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 6:1-15

Zingen: Psalm 123 vers 1

Collecte

Preek over Matteüs 6:6

Zingen: Psalm 25 vers 7

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Avondzang vers 1,2,5,6

Zegen