Bediening Heilige Doop zondag 23 juni

Aanvang
Bijzonderheden
Bediening Heilige Doop
Voorganger
Ds. G. Lustig
Schriftlezing
Jesaja 44 : 3
Liturgie

Liturgie, zie bijlage

Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken