Ochtenddienst 26 juni 2022

Aanvang
Bijzonderheden
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Thema
kerntekst 2 Kon. 3, 20
Schriftlezing
2 Koningen 3, 1-20
Liturgie

Psalm 113 : 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 113 : 2

Gebed

Schriftlezing: 2 Koningen 3, 1-20

Inzameling gaven

Psalm 74 : 15, 16, 18

Prediking (kerntekst 2 Kon. 3, 20)

Psalm 43 : 4, 5

Lied 54 : 3, 4, 6 (bij de toebereiding van de tafel)

Lied 458 (aan tafel)

Dankgebed

Psalm 138 : 1

Zegen