30 juni 2024

Aanvang
Voorganger
Ds. B. Visser
Liturgie

Psalm 23 vers 1

Stil gebed, votum en groet
Psalm 25 vers 2 en 7 
Wetslezing

Psalm 119 vers 8 en 17
Gebed
Schriftlezing: Exodus 2:11-22 en Handelingen 7:22-29
Collecten
Weerklank 440 Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, vers 1 en 3
Verkondiging: ‘Gods omweg’
Weerklank 441 Heer, wijs mij Uw weg, vers 1, 2 en 4
Dankgebed en voorbede  
Psalm 62 vers 1 en 5 (OB)

Zegen