30 juni 2024

Aanvang
Voorganger
Ds. G.M. van Meijeren
Liturgie

Psalm 105 : 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 105 : 3, 5

Geloofsbelijdenis (H.C. zondag 43)

Psalm 34 : 7

Gebed

Schriftlezing: Jozua 2, 1-15, Johannes 8, 31-47

Inzameling gaven

Psalm 12 (WK)

Prediking (kerntekst: Exodus 20: 16)

Lied 487

Dankgebed, voorbeden

Psalm 89 : 1

Zegen