Kerkenraad

De kerkenraad formuleert het beleid voor de wijkgemeente. Zij draagt onder andere zorg voor de Woord- en Sacramentsbediening, het pastoraat aan gemeenteleden, opzicht op belijdenis en levenswandel, catechese en openbare belijdenis en draagt verantwoordelijkheid voor alle zaken die tot het arbeidsveld van de kerkenraad behoren. De kerkenraad vergadert over het algemeen iedere derde woensdag van de maand en is als volgt samengesteld:

Inloggen vereist

U moet inloggen om deze inhoud te zien. Voor meer informatie zie de pagina van Wie is Wie in Pniël

Inloggen