Huwelijkskring

De huwelijkskring is bedoeld voor aanstaande echtparen en echtparen die net getrouwd zijn. Het thema is 'Groeien naar een christelijk huwelijk'.

De meeste stellen gaan het huwelijk in met grote verwachtingen. Eén van de hoogtepunten van de dag is de kerkelijke bevestiging. Er zijn allerlei redenen om in de kerk te trouwen. De belangrijkste is dat we Gods hulp en zegen willen vragen bij ons huwelijk en dat we die stap niet willen zetten zonder Hem en zijn gemeente daarin te betrekken. De huwelijkskring wil helpen om daar concreet vorm aan te geven. God betrekken bij ons huwelijk. Hij wil ons huwelijk zegenen. Dat doet Hij onder andere ook door ons in de Bijbel te vertellen hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft. Het is één van de mooiste gaven aan ons mensen. Getrouwd zijn is een feest. Met die gave moeten we dan ook zuinig omspringen en we moeten niet vergeten de gebruiksaanwijzing te lezen. Daar willen we ons dan ook in de huwelijkskring mee bezighouden. Juist ook omdat het huwelijk sterk onder druk staat. Het is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat je het lang met elkaar uithoudt en je samen een goede relatie zult hebben. We geloven dat het geloof in de Heere Jezus Christus het fundament vormt voor een relatie die het beste bestand is tegen deze uitdagingen. Een huwelijksrelatie waar Hij bij is, mag levenslang feestelijk zijn, in mooie en in moeilijke dagen.

We zullen ons op de huwelijkskring in zeven avonden bezighouden met de volgende thema’s:

  • Gods bedoeling met het huwelijk
  • Communicatie en conflicten
  • Rolverdeling
  • Seksualiteit als geschenk van de Schepper
  • Kinderen krijgen, plannen of nemen?
  • De huisliturgie