Jongerenkring

De Jongerenkring is een bijbelkring bedoeld voor jongeren uit onze gemeente, waarvan de meeste jonge lidmaten zijn. De leeftijd van de leden is ongeveer tussen de 20 en 30 jaar. Nieuwe jonge gemeenteleden zijn van harte welkom. Het is een goede gelegenheid om jongeren uit de gemeente te ontmoeten en contacten op te bouwen.

Wij komen één keer per twee weken op dinsdagavond bij elkaar. Dit kan zowel in het Oude Centrum als bij iemand thuis zijn. We beginnen - na een inloop vanaf 19.45 uur - om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Elk seizoen behandelen we aan de hand van studiemateriaal een Bijbelboek of behandelen we thema’s gericht op de praktijk van elke dag. De avonden worden voorbereid door één of twee van de leden van de kring. De kring staat onder leiding van de wijkpredikant.

In de wijkbrief wordt elk seizoen een uitnodiging geschreven en we proberen ook mensen persoonlijk te benaderen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de wijkouderling.