Ouderenkring 'De Bron'

De leden van deze Ouderenkring komen in de regel één keer per veertien dagen op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur bijeen in 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a te Zeist. Deze middagen worden gevuld met een meditatie verzorgd door één van de predikanten van de wijkgemeenten Bethel of Pniël dan wel door (gewezen) ambtsdragers uit deze wijkgemeenten. Na de theepauze is er een inleider of presentator die een inhoudelijk onderwerp behandelt dat hem/haar na aan het hart ligt. Tijdens de koffie- en theepauze is er ruimte voor onderling contact. De leiding van deze kring berust bij mw. P.(Nel) van Broekhuizen, die daarin wordt bijgestaan door een werkgroep gevormd uit de leden.

Vervoer kan worden geregeld als u niet (meer) op eigen gelegenheid naar 't Lichtpunt kan komen. De kring mag zich de laatste tijd in een toenemende belangstelling verheugen. Komt u ook eens als belangstellende - geheel vrijblijvend - kennismaken. Dan kunt u zelf beoordelen of deze gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Bethel en De Bron iets voor u is. Desgevraagd zenden wij u graag het seizoensprogramma toe. De actuele gegevens verschijnen ook in de zondagse wijkbrieven van beide wijkgemeenten en in OPGANG.