Vrouwen huiskring

Het thema dat centraal staat op deze kring is: ‘Vrouw zijn in gezin, kerk en samenleving’. De kring is ontstaan vanuit de moederkring, maar wordt inmiddels veel breder bezocht door vrouwen in alle leeftijden uit verschillende gezinssamenstellingen, gehuwd en ongehuwd. Er zijn inmiddels 3 groepen vrouwen die één keer per maand samenkomen. De avond wordt voorbereid door één van de vrouwen en houden we om beurten bij elkaar thuis. De invulling van de avond is per groep verschillend. De ene kring richt zich meer op Bijbelstudie, een andere kring richt zich bijvoorbeeld meer op christen zijn in de praktijk. Er wordt in iedere groep begonnen en afgesloten met gebed, de Bijbel staat centraal en momenteel maken alle groepen gebruik van een boek. De verdere invulling van de avond is aan de groep zelf, soms een creatieve invulling, een andere keer een diepgaand gesprek of mooie gesprekswandeling. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen uit de dagelijkse praktijk van het vrouw-zijn uit te wisselen.

Voor informatie kunt u terecht bij José de Visser