Vrouwengesprekskringen De Bron - Pniël - Bethel

De vrouwengesprekskringen zijn ruim dertig jaar geleden ontstaan vanuit de drie hervormde centrumwijken met als doel de Bijbel te lezen, samen zingen en bidden en elkaar te ontmoeten. Vier kringen werden gevormd met ieder tien of meer deelneemsters. Wij komen nog steeds elke maand een morgen of middag bij elkaar om een Bijbelstudie te doen. Wij streven ernaar om de bespreking praktisch in te vullen.

Kringwerk is samen delen en omzien naar elkaar. Wij sturen vanuit de kring kaarten naar zieke gemeenteleden. De kringen hebben een open karakter. Er is een warme vertrouwensband met elkaar. Verder hebben de 4 kringen elk jaar in mei afsluiting van het seizoen met een gezamenlijk uitje en de openingsmorgen in september. In de zomermaanden wordt er elke maandagavond v.a. 19.00 uur samen gefietst vanaf Het Slot. Op dit moment bestaan de gesprekskringen vooral uit 55+.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Annegina Randewijk, T. 030-6920815 of Ella van Voorden, T. 030-6921480.