Vrouwenkring 'Ora et Labora'

Deze vrouwenkring is een Bijbelstudiekring waar gemiddeld zo’n 30 dames, van alle leeftijden, aan deelnemen.

Wij komen om de week op dinsdagavond in het Oude Centrum bij elkaar, van 19.45 tot 21.45 uur. Voor de pauze lezen we de Bijbelstudie uit het maandblad van de “De Hervormde Vrouw” en na de pauze, waarin ruim gelegenheid is tot onderlinge ontmoeting, bespreken we in groepjes de vragen die bij de Bijbelstudie vermeld staan.

De samenkomsten van de vrouwenkring voor dit seizoen zijn alweer afgelopen.

Eerder dan de bedoeling was door het coronavirus.

Dit seizoen hebben we ons laten leiden door de brieven van Paulus aan Timotheüs. Deze brieven staan vol pastorale en diaconale adviezen.  Opvallend dat we regelmatig lazen over dwaalleer en het belang van het blijvend leren van wat er in de bijbel staat geschreven. Aan de hand van vragen en in gesprekken met elkaar hebben we mogen ontdekken dat de adviezen van Paulus aan Timotheüs ook voor ons van belang zijn. En tegelijk ook weten en belijden dat God het is die ons leven leidt!

Nu liggen de zomermaanden voor ons en zien we uit naar het nieuwe seizoen. We starten hopelijk in september; de datum volgt.

Wilt u ook eens kennismaken met onze kring of heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met:

Ria Nouwen (rianouwen@solcon.nl) of

Hanneke van Ginkel (hvanginkel1960@hotmail.com)