Wie zijn we

Rembrandt Jacob

 

Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.
Genesis 32:30

 

Na zijn worsteling in de nacht ontvangt Jakob de zegen van God. Hij heeft het ware gezicht van God gezien: de Heere is genadig en redt Jakob!

Rembrandt geeft een verrassende uitleg van deze geschiedenis. Het is de Engel die Jakob aanziet en niet zozeer Jakob die kijkt. Door het besef dat God in genade naar ons ziet, zie je God pas echt! 

Identiteit

Wij zijn landelijk gezien een wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en plaatselijk binnen de Protestantse Gemeente Zeist. In dit geheel willen wij bewust een Hervormde wijkgemeente zijn op de gereformeerde grondslag. Daarmee bedoelen wij, dat wij willen geloven en belijden op basis van de Bijbel als het Woord van God, de belijdenissen van de oud-christelijke kerk en de belijdenissen van de gereformeerde Reformatie (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Vanuit deze identiteit willen wij gemeente zijn en onze plaats innemen in de kerk en de maatschappij.

Wat doen we

Kerkdiensten

In de kerk komen we bij elkaar om God te ontmoeten. Dat doen we in twee kerkdiensten die in de Oude Kerk in Zeist worden gehouden, één om 10.00 uur en één om 17.00 uur. U bent elke zondag van harte welkom om een dienst bij te wonen. 

Lees hier meer over de kerkdiensten >>

Straatevangelisatie

U kunt ons als wijkgemeente ook treffen bij winkelcentrum Belcour in Zeist. Eén keer in de maand, op een zaterdag, zijn een aantal van onze gemeenteleden daar te vinden om u, indien u belangstelling heeft, te vertellen over God en Zijn liefde voor ons. 

Lees hier meer over straatevangelisatie >>

Volkskerstzang

De Volkskerstzang is u misschien onbekend, maar al meer dan 100 jaar lang vieren de Zeistenaren samen zingend Kerst. Elk jaar op kerstavond houden wij als gemeente de traditionele Volkskerstzang. U bent daarbij van harte welkom om te horen over de geboorte van Jezus, om samen te zingen en te bidden en elkaar na afloop te ontmoeten onder het genot van een beker warme chocolademelk.  

Lees hier meer over de Volkskerstzang >>

Kring

Naast clubs en kringen voor gemeenteleden, hebben we ook enkele clubs en kringen waar niet-gemeenteleden van harte welkom zijn. Zo is er de Vakantie Bijbel Club in de herfstvakantie voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor volwassenen zijn er de Moederkring, de Ouderenkring ‘De Bron’ en OMEGA. 

Lees hier meer over deze kringen >>

 

Wilt u meer weten over onze wijkgemeente?

Neem gerust contact met ons op >>