Pniël

Onze wijkgemeente draagt de naam Pniël. Pniël betekent 'het aangezicht van God'. Wij komen bij elkaar om God te ontmoeten. 

Rembrandt Jacob

Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.
De Bijbel - Genesis 32:30

Na zijn worsteling in de nacht ontvangt Jakob de zegen van God. Hij heeft het ware gezicht van God gezien: de Heere is genadig en redt Jakob!

Rembrandt geeft een verrassende uitleg van deze geschiedenis. Het is de Engel die Jakob aanziet en niet zozeer Jakob die kijkt. Door het besef dat God in genade naar ons ziet, zie je God pas echt!

Wie zijn wij 

Hervormde wijkgemeente Pniël in Zeist is deel van de Protestantse Kerk in Nederland en van de wereldwijde kerk die onze Heere Jezus Christus op aarde heeft bijeengebracht. Wij geloven in Hem van Wie de Bijbel als Gods Woord getuigt. Wij belijden het geloof in Hem zoals verwoord in de belijdenissen van de vroegchristelijke kerk en in de belijdenisgeschriften van de reformatie. 

Lid worden 

Wij verwachten dat leden van onze wijkgemeente zich blijven oefenen om als leerlingen Jezus na te volgen in de weg van het geloof, het gebed, Gods Woord, de onderlinge samenkomsten, de sacramenten en de dienst aan elkaar.  

Wij verwachten dat leden van onze wijkgemeente met elkaar samen en persoonlijk de gemeente bouwen door voor de kerk te bidden, elkaar lief te hebben en het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid op deze aarde te verwachten. 

Zo willen we leven naar Gods wil, zoals Jezus die verwoordde: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.” 

Wilt u op deze manier lid zijn van onze wijkgemeente? Dan nodigen wij u van harte uit om lid te worden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze predikant. 

Contactgegevens van onze predikant >>

Wilt u geen lid worden? Dan bent u steeds van harte welkom in de kerkdiensten en bij andere activiteiten van wijkgemeente Pniël. 

Wat doen we

Kerkdiensten

In de kerk komen we bij elkaar om God te ontmoeten. Dat doen we in twee kerkdiensten die in de Oude Kerk in Zeist worden gehouden, één om 10.00 uur en één om 17.00 uur. U bent elke zondag van harte welkom om een dienst bij te wonen. 

Lees hier meer over de kerkdiensten >>

Volkskerstzang

De Volkskerstzang is u misschien onbekend, maar al meer dan 100 jaar lang vieren de Zeistenaren samen zingend Kerst. Elk jaar op kerstavond houden wij als gemeente de traditionele Volkskerstzang. U bent daarbij van harte welkom om te horen over de geboorte van Jezus, om samen te zingen en te bidden en elkaar na afloop te ontmoeten onder het genot van een beker warme chocolademelk.  

Lees hier meer over de Volkskerstzang >>

Kring

Naast clubs en kringen voor gemeenteleden, hebben we ook enkele clubs en kringen waar niet-gemeenteleden van harte welkom zijn. Zo is er de Vakantie Bijbel Club in de herfstvakantie voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor volwassenen zijn er de Moederkring, de Ouderenkring ‘De Bron’ en OMEGA. 

Lees hier meer over deze kringen >>

 

Wilt u meer weten over onze wijkgemeente?

Neem gerust contact met ons op >>