Voedselbank

De voedselbank heeft de diaconieën in Zeist benaderd met een verzoek om hulp. Door de crisis zijn steeds meer mensen afhankelijk geworden van de voedselbank, maar daar tegenover staat dat de voedselbank steeds minder producten ontvangt om uit te delen. 

De gezamenlijke wijkdiaconieën van de Hervormde gemeente in Zeist hebben unaniem positief gereageerd op deze hulpvraag. Besloten is een rooster op te stellen, zodat er elke maand een wijk aan de beurt is om in te zamelen. Het betekent dus voor ons twee keer in het jaar een inzameling.

Ook wij als diakenen van de wijkgemeente Pniël vinden het een prachtig stukje diaconaal werk waarbij iedereen op een heel praktische manier zich in kan zetten voor de medemens in nood. In plaats van geld kunt u dus nu zelf levensmiddelen, of iets anders waar vraag naar is, geven. Aangezien er iedere keer weer behoefte aan een ander product kan zijn, zal de voedselbank vooraf laten weten waarnaar de grootste vraag is. Wij zullen dat in de weekbrief voorafgaand aan de inzameling doorgeven, zodat u gericht inkopen kunt doen.

U kunt de producten op zondagmorgen vooraf aan de dienst onder de toren brengen waar dan kratten van de voedselbank staan om de artikelen in te zetten. Een van de diakenen zal daarbij aanwezig zijn om de artikelen in ontvangst te nemen.

Wij houden u graag op de hoogte via de wijkbrief (en afkondiging) en bevelen deze collecten in natura van harte bij u aan.

Uw wijkdiakenen