Zending- en Evangelisatie

De Zending- en Evangelisatiecommissie (ZEC) houdt zich bezig met de vraag hoe niet-gelovigen, dichtbij en ver weg, met (het Woord van) God in aanraking kunnen worden gebracht. Een aantal van de activiteiten van de commissie zijn gerelateerd aan zending (ver weg) en andere activiteiten zijn gericht op evangelisatie dichtbij.

Wij voelen ons verbonden met twee grote zendingsorganisaties in Nederland, de IZB en de GZB. Deze organisaties richten zich op missionair werk in binnen en buitenland. Een aantal keer per jaar zijn er collectes voor (projecten van) deze organisaties. Verder voelen we ons verbonden met de Thuisfrontcommissie TFC Living Hope.


Volkskerstzang

Sinds 2009 is de ZEC verantwoordelijk voor de Volkskerstzang op 24 december. Diverse gemeenteleden worden bij de organisatie betrokken. Doel van deze Volkskerstzang is inwoners van Zeist in contact te brengen met het Evangelie via de boodschap van de geboorte van Jezus Christus. Traditioneel begint de avond om 20.00 uur en na afloop wordt er koffie, thee of chocolademelk geschonken. Meer informatie over de Volkskerstzang van dit jaar volgt eind november op de website.

Volkskerstzang

Straatevangelisatie

Binnen Hervormd Zeist is de straatevangelisatiecommissie actief, een samenwerkingsverband van wijkgemeente Bethel en wijkgemeente Pniël. Daarbij is er een goede samenwerking en ondersteuning van de zanggroep De Lichtdragers van de Evangeliegemeente. Het doel is om onze naaste in aanraking te brengen met Gods Woord. Eén keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden en januari, vindt er op zaterdag door hen straatevangelisatie plaats op Belcour. Zij komen om 13.30 uur bij elkaar in de Nieuwe Kerk voor voorbereiding en gebed, zodat zij de zegen van hun werk in handen leggen van God. De straatevangelisatie is van 14.00 uur tot 16.00 uur op Belcour.

Straatevangelisatie

GZB-dagboek

De ZEC is verantwoordelijk voor de verspreiding van het GZB-dagboek 'Een handvol koren'. De laatste jaren is een lichte stijging te zien van het aantal bestellingen. Het dagboek is elk najaar te bestellen via de ZEC. Gegevens vindt u daarvoor in het najaar in de wijkbrief. In 2018 is de opbrengst bestemd voor verbetering van gezondheid en leefomstandigheden van de armen in Egypte.

GZB Dagboek