GZB-dagboek

De ZEC is verantwoordelijk voor de verspreiding van het GZB-dagboek 'Een handvol koren'. De laatste jaren is een lichte stijging te zien van het aantal bestellingen. Het dagboek is elk najaar te bestellen via de ZEC. Gegevens vindt u daarvoor in het najaar in de wijkbrief. In 2018 is de opbrengst bestemd voor verbetering van gezondheid en leefomstandigheden van de armen in Egypte.