Straatevangelisatie

Binnen Hervormd Zeist is de straatevangelisatiecommissie actief, een samenwerkingsverband van wijkgemeente Bethel en wijkgemeente Pniël. Daarbij is er een goede samenwerking en ondersteuning van de zanggroep De Lichtdragers van de Evangeliegemeente. Het doel is om onze naaste in aanraking te brengen met Gods Woord. Eén keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden en januari, vindt er op zaterdag door hen straatevangelisatie plaats op Belcour. Zij komen om 13.30 uur bij elkaar in de Nieuwe Kerk voor voorbereiding en gebed, zodat zij de zegen van hun werk in handen leggen van God. De straatevangelisatie is van 14.00 uur tot 16.00 uur op Belcour.